ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง

ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงที่ต้อง กักตัว 14 วัน

รายชื่อผู้เดินทางเข้าพื้นที่ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง มีความจำเป็นต้องกักตัว 14 วันตามประกาศ

อำเภอ มาจากจังหวัด สะสม รายใหม่ ยังเฝ้าระวัง เฝ้าระวังครบ